Pokračování stavby nového hangáru

Dnes jsme pomocí teleskopického manipulátoru úspěšně dokončili usazení všech čtrnácti vazníků na jejich podstavu. Následně proběhlo zavětrování celé konstrukce společně s dalšími bezpečnostními úkony.

pohled na vazníky svrchu
průběh usazování vazníků

Nyní bude následovat montáž krajních částí vazníků, které budou nezbytně důležité pro správnou stabilitu celého nového hangáru.

Autor: Michal Vokoun